„Dostawa materiałów i akcesoriów do sterylizacji parowej”

Order Newsletter: 401545 Position: (oferta nr 3739945)

Client
Instytut Matki i Dziecka
State
mazowieckie
Address
01-211 Warszawa, Kasprzaka 17a
Phone
+ 48 22 32 77 245
E-Mail
zamowienia.publiczne@imid.med.pl
Created
2023-09-18

Instytut Matki i Dziecka

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Instytut Matki i Dziecka Kasprzaka 17a 01-211 Warszawa mazowieckie tel. + 48 22 32 77 245 REGON 000288395

I.2) Type of contracting: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: „Dostawa materiałów i akcesoriów do sterylizacji parowej”

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów i akcesoriów do sterylizacji parowej. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera zał. nr 2 do SWZ – tabela asortymentowo - cenowa, stanowiąca jednocześnie Opis Przedmiotu Zamówienia oraz zał. nr 4 do SWZ – wzór umowy. Wykonanie zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie w okresie: 24 miesięcy od daty zawarcia umowy, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 6 części. Część nr 1 - Rękawy papierowo-foliowe do sterylizacji.Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów i akcesoriów do sterylizacji parowej. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera zał. nr 2 do SWZ – tabela asortymentowo - cenowa, stanowiąca jednocześnie Opis Przedmiotu Zamówienia oraz zał. nr 4 do SWZ – wzór umowy. Wykonanie zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie w okresie: 24 miesięcy od daty zawarcia umowy, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 6 części. Część nr 2 - Wskaźniki chemiczne do kontroli procesu sterylizacji.Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów i akcesoriów do sterylizacji parowej. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera zał. nr 2 do SWZ – tabela asortymentowo - cenowa, stanowiąca jednocześnie Opis Przedmiotu Zamówienia oraz zał. nr 4 do SWZ – wzór umowy. Wykonanie zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie w okresie: 24 miesięcy od daty zawarcia umowy, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 6 części. Część nr 3 - Wskaźniki do procesu kontroli mycia, system dokumentacji.Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów i akcesoriów do sterylizacji parowej. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera zał. nr 2 do SWZ – tabela asortymentowo - cenowa, stanowiąca jednocześnie Opis Przedmiotu Zamówienia oraz zał. nr 4 do SWZ – wzór umowy. Wykonanie zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie w okresie: 24 miesięcy od daty zawarcia umowy, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 6 części. Część nr 4 - Wskaźniki biologiczne do kontroli procesu sterylizacji.Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów i akcesoriów do sterylizacji parowej. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera zał. nr 2 do SWZ – tabela asortymentowo - cenowa, stanowiąca jednocześnie Opis Przedmiotu Zamówienia oraz zał. nr 4 do SWZ – wzór umowy. Wykonanie zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie w okresie: 24 miesięcy od daty zawarcia umowy, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 6 części. Część nr 5 - Proces identyfikacji pakietu.Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów i akcesoriów do sterylizacji parowej. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera zał. nr 2 do SWZ – tabela asortymentowo - cenowa, stanowiąca jednocześnie Opis Przedmiotu Zamówienia oraz zał. nr 4 do SWZ – wzór umowy. Wykonanie zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie w okresie: 24 miesięcy od daty zawarcia umowy, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 6 części. Część nr 6 - Włókniny i papier do sterylizacji.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 33140000-3

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information