Przebudowa kominów wentylacyjnych wraz z montażem zbiorczych turbowentów przy ul. Sempołowskiej 10-12 i Okrzei 46-48

Order Newsletter: 401549 Position: (oferta nr 3739943)

Client
ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
State
wielkopolskie
Address
60-770 Poznań, ul. Jana Matejki 57
www
www.zkzl.poznan.pl
E-Mail
obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl
Created
2023-09-18

ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Section I - The contracting

I.1) Name and address: ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Jana Matejki 57 60-770 Poznań wielkopolskie REGON 302538131 www.zkzl.poznan.pl

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa kominów wentylacyjnych wraz z montażem zbiorczych turbowentów przy ul. Sempołowskiej 10-12 i Okrzei 46-48

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przebudowa kominów wentylacyjnych wraz z montażem zbiorczych turbowentów przy ul. Sempołowskiej 10-12 i Okrzei 46-48. Wykonawca zobowiązuje się do kompleksowego wykonania i oddania przedmiotu zamówienia, w szczególności zgodnie z zapisami PPU, złożoną ofertą, dokumentami udostępnionymi Wykonawcy w procedurze o udzielenie niniejszego zamówienia, SWZ, przedmiarem, Specyfikacją Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami branżowymi, a także zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz właściwymi przepisami.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45453000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2023-10-06