Postępowanie o udzielenie zamówienia na: Zorganizowanie wyjazdu integracyjnego w formie tzw. „zielonej szkoły” dla uczniów klas I-III oraz klas IV-VIII szkół podstawowych.

Order Newsletter: 401555 Position: (oferta nr 3739940)

Client
GMINA MIEJSKA BOLESŁAWIEC
State
dolnośląskie
Address
59-700 Bolesławiec, Rynek 41
www
http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/
E-Mail
d.wawrzkiewicz@um.boleslawiec.pl
Created
2023-09-18

GMINA MIEJSKA BOLESŁAWIEC

Section I - The contracting

I.1) Name and address: GMINA MIEJSKA BOLESŁAWIEC Rynek 41 59-700 Bolesławiec dolnośląskie REGON 230821405 http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/

I.2) Type of contracting: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Postępowanie o udzielenie zamówienia na: Zorganizowanie wyjazdu integracyjnego w formie tzw. „zielonej szkoły” dla uczniów klas I-III oraz klas IV-VIII szkół podstawowych.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Część 1 - Pięciodniowy wyjazd integracyjny w formie tzw. „zielonej szkoły” dla 140 uczniów klas I - III w góry do miejscowości Szklarska Poręba dla 5 szkół podstawowych (po 28 uczniów z każdej szkoły).Część 2 - Siedmiodniowy wyjazd integracyjny w formie tzw. „zielonej szkoły” dla 140 uczniów kl. IV - VIII nad morze do miejscowości Łeba dla 5 szkół podstawowych(po 28 uczniów z każdej szkoły).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 55240000-4

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information