Dostawa tekstyliów higieniczno - wypoczynkowych do ośrodków dla cudzoziemców.

Order Newsletter: 401557 Position: (oferta nr 3739938)

Client
Urząd do Spraw Cudzoziemców
State
mazowieckie
Address
00-564 Warszawa, Koszykowa 16
E-Mail
zamowienia.publiczne@udsc.gov.pl
Created
2023-09-18

Urząd do Spraw Cudzoziemców

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Urząd do Spraw Cudzoziemców Koszykowa 16 00-564 Warszawa mazowieckie REGON 017315012

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa tekstyliów higieniczno - wypoczynkowych do ośrodków dla cudzoziemców.

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest dostawa tekstyliów higieniczno - wypoczynkowych do ośrodków dla cudzoziemców.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wraz z wykazem lokalizacji oraz sposób realizacji zamówienia został zawarty w Załączniku nr 1 do SWZ oraz Projektowanych postanowieniach umowy (PPU) stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 39510000-0

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2023-09-28