Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: Remont drogi powiatowej nr 3462D Uniemyśl - Okrzeszyn w km 13+790 - 14+320

Order Newsletter: 401564 Position: (oferta nr 3739936)

Client
Powiat Kamiennogórski
State
dolnośląskie
Address
58-400 Kamienna Góra, Wł. Broniewskiego 15
E-Mail
powiat@kamienna-gora.pl
Created
2023-09-18

Powiat Kamiennogórski

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Powiat Kamiennogórski Wł. Broniewskiego 15 58-400 Kamienna Góra dolnośląskie REGON 230821300

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: Remont drogi powiatowej nr 3462D Uniemyśl - Okrzeszyn w km 13+790 - 14+320

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiot zamówienia dotyczy świadczenia usługi polegającej na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych pn.: Remont drogi powiatowej nr 3462D Uniemyśl – Okrzeszyn w km 13+790 – 14+320, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera TOM III Specyfikacji Warunków Zamówienia.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 71247000-1

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2023-09-26