Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Borzejewo-Grodziszczko (obręb Chłapowo) – Etap I

Order Newsletter: 401573 Position: (oferta nr 3739932)

Client
Gmina Dominowo
State
wielkopolskie
Address
63-012 Dominowo, ul. Centralna
E-Mail
przetargi@dominowo.pl
Created
2023-09-18

Gmina Dominowo

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Dominowo ul. Centralna 63-012 Dominowo wielkopolskie REGON 631258224

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Borzejewo-Grodziszczko (obręb Chłapowo) – Etap I

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych Borzejewo-Grodziszczko (obręb Chłapowo) – Etap I, tj. przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Giecz – Borzejewo.2. Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w kosztorysie ofertowym (zwanego dalej „przedmiarem robót”), które to stanowią integralną część Specyfikacji – Załącznik nr 2 do SWZ.3. Warunki realizacji Przedmiotu Zamówienia zawarte zostały również w Projektowanych Postanowieniach Umowy, stanowiących Załącznik nr 4 do SWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2023-10-03