Budowa platformy schodowej w budynku Wyższego Urzędu Górniczego przy ulicy Poniatowskiego 31 w Katowicach, w celu zapewnienia dostępności do budynku osobom ze szczególnymi potrzebami.

Order Newsletter: 401575 Position: (oferta nr 3739930)

Client
Wyższy Urząd Górniczy
State
śląskie
Address
40-055 Katowice, Poniatowskiego 31
E-Mail
zakupy@wug.gov.pl
Created
2023-09-18

Wyższy Urząd Górniczy

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Wyższy Urząd Górniczy Poniatowskiego 31 40-055 Katowice śląskie REGON 000332245

I.2) Type of contracting: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa platformy schodowej w budynku Wyższego Urzędu Górniczego przy ulicy Poniatowskiego 31 w Katowicach, w celu zapewnienia dostępności do budynku osobom ze szczególnymi potrzebami.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie platformy schodowej w budynku Wyższego Urzędu Górniczego przy ulicy Poniatowskiego 31 w Katowicach – południowa klatka schodowa, w celu zapewnienia dostępności do budynku osobom ze szczególnymi potrzebami.2. Zakres prac obejmuje w szczególności:- podkucie ściany wraz z zabezpieczeniem konstrukcyjnym,- wymianę drzwi zewnętrznych na nowe o identycznej kolorystce,- montaż platformy schodowej dla osób ze szczególnymi potrzebami wraz z zasilaniem.- montaż wideodomofonu wraz z zasilaniem,- roboty wykończeniowe – uzupełnienie tynków na ścianach, nowa posadzka spocznika i okładzina schodów, malowanie ścian.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót, stanowiące załączniki nr 2.1 do 2.4 do SWZ. Sposób realizacji zamówienia określają również projektowane postanowienia umowy, stanowiące załącznik nr 4 do SWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45262700-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information