Prenumerata czasopism zagranicznych w formie dostępów online

Order Newsletter: 401590 Position: (oferta nr 3739923)

Client
INSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI PAN
State
mazowieckie
Address
02-106 Warszawa, ul. Adolfa Pawińskiego 5A
www
www.ibb.waw.pl
E-Mail
secretariate@ibb.waw.pl
Created
2023-09-18

INSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI PAN

Section I - The contracting

I.1) Name and address: INSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI PAN ul. Adolfa Pawińskiego 5A 02-106 Warszawa mazowieckie REGON 000325819 www.ibb.waw.pl

I.2) Type of contracting: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Prenumerata czasopism zagranicznych w formie dostępów online

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Dostawa wprenumeracie zagranicznych czasopism, w formie dostępów online, zgodnie z formularzem ofertowymstanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 22200000-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information