Przebudowa sieci energetycznej

Order Newsletter: 401426 Position: (oferta nr 3739921)

Client
INNEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
State
lubuskie
Address
66-450 Stanowice, Stanowice 28
E-Mail
pzp@inneko.pl
Created
2023-09-18

INNEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Section I - The contracting

I.1) Name and address: INNEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Stanowice 28 66-450 Stanowice lubuskie REGON 210523652

I.2) Type of contracting: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa sieci energetycznej

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jestBudowa sieci elektroenergetycznej 15 kV1) Inwestycja prowadzona jest dla Instalacji Komunalnej, ul. Małyszyńska 180, 66-400 Gorzów Wlkp. i dotyczy budowy sieci elektroenergetycznej 15kV2) Podstawowe informację dotyczące przedmiotu zamówieniaCelem realizacji przedsięwzięcia jest likwidacja napowietrznej linii 15kV biegnącej nad działką 154/2 uniemożliwiając jej funkcjonalne zagospodarowanie. W zamian zaprojektowano budowę linii kablowej średniego napięcia SN-15kV typu: NA2XS(F)2Y 1x150/25mm2 12/20kV o długości trasy 260m (długość kabla 870m) przebiegającą przez dz. nr 83/4, 87/2 i 154/2.Szczegółowy zakres w/w prac do wykonania został określony w dokumentacji zamówienia w tym dokumentacji projektowej, przedmiarze, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót – Załącznik nr 10 do swz.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45315500-3

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information