„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1217W Ciechanów-Romanowo na odcinku od ul. Leśnej w Ciechanowie do miejscowości Rutki – Marszewice – etap 1”

Order Newsletter: 401427 Position: (oferta nr 3739920)

Client
Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie
State
mazowieckie
Address
06-400 Ciechanów, Mazowiecka 7
E-Mail
pzd@pzd-ciechanow.pl
Created
2023-09-18

Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie Mazowiecka 7 06-400 Ciechanów mazowieckie REGON 130382297

I.2) Type of contracting: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1217W Ciechanów-Romanowo na odcinku od ul. Leśnej w Ciechanowie do miejscowości Rutki – Marszewice – etap 1”

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1217W Ciechanów-Romanowo na odcinku od ul. Leśnej w Ciechanowie do miejscowości Rutki – Marszewice – etap 1” 1) Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa oraz Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót, które stanowią załączniki do niniejszej SWZ. Zamawiający wymaga zastosowania materiałów i technologii w oparciu o nowe normy i wytyczne techniczne, w przypadku, gdyby SST opierała się o nieaktualne lub wycofane normy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233120-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information