Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przygodziczki dz. nr 183/1, 3, 1/3

Order Newsletter: 401429 Position: (oferta nr 3739919)

Client
Gmina Przygodzice
State
wielkopolskie
Address
63-421 Przygodzice, Plac Powstańców Wielkopolskich 2 2
Phone
062 5927722 wew. 145
Fax
062 5927000
www
www.przygodzice.pl
E-Mail
zampubliczne@przygodzice.pl
Created
2023-09-18

Gmina Przygodzice

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Przygodzice Plac Powstańców Wielkopolskich 2 2 63-421 Przygodzice wielkopolskie tel. 062 5927722 wew. 145 fax. 062 5927000 REGON 250855191 www.przygodzice.pl

I.2) Type of contracting: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przygodziczki dz. nr 183/1, 3, 1/3

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Przygodziczki o długości około 96 mb.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45231300-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information