Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa skweru przy ul. Węglarza w Lublinie. Zadanie realizowane w ramach V Budżetu Obywatelskiego w formule „zaprojektuj i buduj”

Order Newsletter: 401430 Position: (oferta nr 3739918)

Client
Gmina Lublin
State
lubelskie
Address
20-109 Lublin, Pl. Króla Władysława Łokietka 1
E-Mail
zamowienia@lublin.eu
Created
2023-09-18

Gmina Lublin

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Lublin Pl. Króla Władysława Łokietka 1 20-109 Lublin lubelskie REGON 431019514

I.2) Type of contracting: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa skweru przy ul. Węglarza w Lublinie. Zadanie realizowane w ramach V Budżetu Obywatelskiego w formule „zaprojektuj i buduj”

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Zakres zamówienia obejmuje:1.1. wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej,1.2. pełnienie nadzorów autorskich w czasie realizacji robót,1.3. wykonanie robót budowlanych na podstawie wykonanej w ramach umowy dokumentacji projektowo-kosztorysowej.2. Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego to 60 miesięcy

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information