zamówienie dodatkowe na Zagospodarowanie terenu części północnej działki nr 540 przy istniejącym budynku zaadaptowanej remizy OSP na centrum społeczno-kulturalno-edukacyjne w Korfantowie (biblioteka miejska)

Order Newsletter: 1 Position: 398664 (oferta nr 371694)

Client
Gmina Korfantów
State
opolskie
Address
48-317 Korfantów, ul. Rynek 4 4
Phone
077 4343820 w. 44
Fax
077 4343817
E-Mail
korfantow@korfantow.pl
Created
2014-12-04

Gmina Korfantów

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Korfantów ul. Rynek 4 4 48-317 Korfantów opolskie tel. 077 4343820 w. 44 fax. 077 4343817 REGON 00053840300000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: zamówienie dodatkowe na Zagospodarowanie terenu części północnej działki nr 540 przy istniejącym budynku zaadaptowanej remizy OSP na centrum społeczno-kulturalno-edukacyjne w Korfantowie (biblioteka miejska)

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Zamówienie polega na wykonaniu robót budowlanych w zakresie zamówienia dodatkowego, nieobjętego zamówieniem podstawowym i nieprzekraczającego łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia podstawowego objętego umową z dnia 16.09.2014r. Zakres robót obejmuje niezbędne do prawidłowego wykonania zadania prace polegające na: wykonaniu zbiornika na wodę, wzmocnieniu stropu nad kanałem, wykonanie włazu do kanału, przebudowa- obniżenie studni telekomunikacyjnej, montaż dwóch donic betonowych.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 451112000

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: source procurement

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information