[U/8/TP/2023 ] Usługa ochrony w obiektach i podczas organizowanych wydarzeń

Order Newsletter: 253853 Position: (oferta nr 3702351)

Client
"Zakład Komunalny"
State
opolskie
Address
45-574 Opole, Podmiejska 69
Phone
+48774562569
Created
2023-06-09

"Zakład Komunalny"

Section I - The contracting

I.1) Name and address: "Zakład Komunalny" Podmiejska 69 45-574 Opole opolskie tel. +48774562569 REGON 531124805

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: [U/8/TP/2023 ] Usługa ochrony w obiektach i podczas organizowanych wydarzeń

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest : "Usługa ochrony w obiektach i podczas organizowanych wydarzeń" obejmującej w części nr 1 pn.: CMENTARZ KOMUNALNY W OPOLU - PÓŁWSI PRZY UL. CMENTARNEJ, której szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.1 do SWZ.Przedmiotem zamówienia jest : "Usługa ochrony w obiektach i podczas organizowanych wydarzeń" obejmującej w części nr 2 pn. CENTRUM WYSTAWIENNICZO-KONGRESOWE W OPOLU, PRZY UL. WROCŁAWSKIEJ, której szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.2 do SWZPrzedmiotem zamówienia jest : "Usługa ochrony w obiektach i podczas organizowanych wydarzeń" obejmującej w części nr 3, pn.: MIEJSKIE SKŁADOWISKO ODPADÓW PRZY UL. PODMIEJSKIEJ, której szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.3 do SWZPrzedmiotem zamówienia jest : "Usługa ochrony w obiektach i podczas organizowanych wydarzeń" obejmującej w części nr 4, pn.: PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZY UL. KĘPSKIEJ, której szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.4 do SWZPrzedmiotem zamówienia jest : "Usługa ochrony w obiektach i podczas organizowanych wydarzeń" obejmującej w części nr 5, pn.: TARGOWISKO MIEJSKIE „CYTRUSEK” I STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA (SPP) W OPOLU PRZY UL. TARGOWEJ, której szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.5 do SWZPrzedmiotem zamówienia jest : "Usługa ochrony w obiektach i podczas organizowanych wydarzeń" obejmującej w części nr 6, pn.: DZIAŁ TRANSPORTU PRZY UL. PRZESKOK, której szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.6 do SWZPrzedmiotem zamówienia jest : "Usługa ochrony w obiektach i podczas organizowanych wydarzeń" obejmującej w części nr 7, pn.: USŁUGA FIZYCZNEJ OCHRONY PODCZAS ORGANIZOWANYCH WYDARZEŃ, której szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.7 do SWZPrzedmiotem zamówienia jest : "Usługa ochrony w obiektach i podczas organizowanych wydarzeń" obejmującej w części nr 8, pn.: CENTRUM PRZESIADKOWE – OPOLE GŁÓWNE, PRZY UL. 1 MAJA, której szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.8 do SWZ

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 79710000-4

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2023-06-19