"Ochrona Muzeum Regionalnego w Środzie Śląskiej"

Order Newsletter: 253845 Position: (oferta nr 3702346)

Client
Muzeum Regionalne w Środzie Śląskiej
State
dolnośląskie
Address
55-300 Środa Śląska, Pl. Wolności 3
Phone
71 3960910
www
www.mr.powiat.sredzki.pl
E-Mail
muzeum.sroda@wp.pl
Created
2023-06-09

Muzeum Regionalne w Środzie Śląskiej

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Muzeum Regionalne w Środzie Śląskiej Pl. Wolności 3 55-300 Środa Śląska dolnośląskie tel. 71 3960910 REGON 001366878 www.mr.powiat.sredzki.pl

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: "Ochrona Muzeum Regionalnego w Środzie Śląskiej"

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiot niniejszego zamówienia dotyczy bezpośredniej ochrony fizycznej Muzeum Regionalnego w Środzie Śląskiej, pl. Wolności 3, 55-300 Środa Śląska.Obiekt podlega obowiązkowej ochronie i jest umieszczony w wojewódzkiej ewidencji obiektów i obszarów podległych obowiązkowej ochronie. Bezpośrednia całodobowa ochrona fizyczna Muzeum realizowana przez 4 (słownie: czterech) kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wyposażonych w środki przymusu bezpośredniego.Bezpośrednia ochrona fizyczna będzie realizowana zgodnie z aktualnym Planem Ochrony Muzeum Regionalnego w Środzie Śląskiej. Szczegóły dotyczące sposobu sprawowania ochrony zostaną ustalone przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy wybranego w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania. W ramach realizacji umowy Wykonawca zobowiązany będzie do zainstalowania na terenie Muzeum certyfikowanych nadajników, podłączenie ich do własnej stacji monitorowania alarmów i wyposażenie pracowników ochrony w piloty napadowe w celu wezwania w razie konieczności własnej uzbrojonej Grupy Interwencyjnej, która winna dotrzeć do obiektu w czasie nie dłuższym niż 30 minut.Bezpośrednia ochrona fizyczna realizowana będzie w 12-godzinnym systemie pracy.Założenia dotyczące ilości roboczogodzin pracy pracowników ochrony:1. Posterunek stały nr 1 – całodobowy, dwuzmianowy – jeden kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej;2. Posterunek stały nr 2 – jednozmianowy, w godzinach otwarcia Muzeum dla zwiedzających, tj. wtorek – piątek w godz. 9.00 – 16.00 oraz sobota – niedziela w godz. 11.30 – 15.30 – jeden pracownik ochrony, a także w razie potrzeby w innych dodatkowych godzinach ustalonych przez dyrektora muzeum w związku z prowadzoną działalnością – jeden kwalifikowany pracownik ochrony;3. Zakładana miesięczna ilość roboczogodzin: 900 (bez uwzględnienia ewentualnych godzin dodatkowych).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 79710000-4

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2023-06-19