Budowa drogi gminnej Nr 102764L Gołaszyn - Ławki i przebudowa drogi wewnętrznej Gręzówka Kolonia

Order Newsletter: 253807 Position: (oferta nr 3702338)

Client
GMINA ŁUKÓW
State
lubelskie
Address
21-400 Łuków, ul. Świderska 12
Phone
257982439
Fax
257982439
www
www.lukow.ug.gov.pl
E-Mail
inwestycje@lukow.ug.gov.pl
Created
2023-06-09

GMINA ŁUKÓW

Section I - The contracting

I.1) Name and address: GMINA ŁUKÓW ul. Świderska 12 21-400 Łuków lubelskie tel. 257982439 fax. 257982439 REGON 711582440 www.lukow.ug.gov.pl

I.2) Type of contracting: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa drogi gminnej Nr 102764L Gołaszyn - Ławki i przebudowa drogi wewnętrznej Gręzówka Kolonia

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Budowa drogi gminnej Nr 102764L Gołaszyn - Ławki, w formule „zaprojektuj i wybuduj”, obejmująca zakresem zapisy Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) stanowiącego załącznik do niniejszej SWZ. Prace projektowe oraz prace budowlane należy wykonać na działkach oznaczonych numerami 320 w miejscowości Gołaszyn oraz numerami 536/3, 536/1 w miejscowości Ławki, gmina Łuków.2. Przebudowa drogi wewnętrznej Gręzówka Kolonia obejmuje wykonanie robót budowlanych zgodnie z załączonym przedmiarem robót. Całość zlokalizowana na działkach oznaczonej numerem 394, 462 oraz 322, w miejscowości Gręzówka Kolonia, gmina Łuków. Prace budowlane należy wykonać zgodnie ze zgłoszeniem z dnia 5 maja 2022 roku.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information