Dostawa oleju napędowego do COBORU Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Przecławiu w 2023 roku

Order Newsletter: 253743 Position: (oferta nr 3702321)

Client
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Przecławiu
State
podkarpackie
Address
39-320 Przecław, ul. Podzamcze 2 2
Phone
17 5813194, 5813177
Fax
17 5813194
www
www.przeclaw.coboru.pl
E-Mail
sdoo_przeclaw@wp.pl
Created
2023-06-09

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Przecławiu

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Przecławiu ul. Podzamcze 2 2 39-320 Przecław podkarpackie tel. 17 5813194, 5813177 fax. 17 5813194 REGON 30163140800086 www.przeclaw.coboru.pl

I.2) Type of contracting: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - agencja wykonawcza

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa oleju napędowego do COBORU Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Przecławiu w 2023 roku

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Zadanie 1 – dostawy Oleju napędowego do COBORU SDOO Przecław, 39-320 Przecław, ul. Podzamcze 2;Zadanie 2 - dostawy Oleju napędowego do COBORU SDOO Przecław, Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Skołoszowie, ul. Piłsudskiego 8, 37-716 Orły, pow. Jarosław;Zadanie 3 - dostawy Oleju napędowego do COBORU SDOO Przecław, Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Nowym Lublińcu, ul. Doświadczalna 4, 37-611 Cieszanów pow. Lubaczów;Zadanie 4 - dostawy Oleju napędowego do COBORU SDOO Przecław, Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Dukli, ul. Trakt Węgierski 6, 38-450 Dukla.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 09130000-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information