Poprawa jakości sieci drogowej na terenie Gminy Nałęczów

Order Newsletter: 253760 Position: (oferta nr 3702311)

Client
Gmina Miejska Nałęczów
State
lubelskie
Address
24-150 Nałęczów, Lipowa 3
Phone
81 50 14 500
www
https://naleczow.pl/
E-Mail
przetargi@naleczow.pl
Created
2023-06-09

Gmina Miejska Nałęczów

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miejska Nałęczów Lipowa 3 24-150 Nałęczów lubelskie tel. 81 50 14 500 REGON 431020032 https://naleczow.pl/

I.2) Type of contracting: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Poprawa jakości sieci drogowej na terenie Gminy Nałęczów

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości sieci drogowej na terenie Gminy Nałęczów”.2. Zamówienie jest realizowane w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pn. „Poprawa jakości sieci drogowej na terenie Gminy Nałęczów”. Projekt zakłada budowę/modernizację/przebudowę lub rozbudowę dróg na terenie Gminy Nałęczów tj.: 1. Drogi wewnętrznej w m. Drzewce Kolonia, 2. Drogi gminnej wewnętrznej „Kacze Doły” w m. Drzewce Kolonia , 3. Drogi gminnej nr 107890L w miejscowości Sadurki na odcinku od drogi 107892L do drogi nr 107889L, 4. Drogi gminnej na dz. 302/4 i 365 w m. Piotrowice, 5. Drogi gminnej wewnętrznej położonej na odcinku od drogi powiatowej 2539L na długości od ok. km 0+000 do ok. km 0+418, działki nr 468, 381/4, obręb Drzewce i działka nr 98, obręb Piotrowice.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233120-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information