Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej w budynkach G (CSM) i E (CSD) Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku

Order Newsletter: 253766 Position: (oferta nr 3702307)

Client
UCZELNIA PAŃSTWOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU
State
podkarpackie
Address
38-500 Sanok, ul. Mickiewicza 21
Phone
0 - 13 46 559 50
www
www.up-sanok.edu.pl
E-Mail
asabat@up-sanok.edu.pl
Created
2023-06-09

UCZELNIA PAŃSTWOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU

Section I - The contracting

I.1) Name and address: UCZELNIA PAŃSTWOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU ul. Mickiewicza 21 38-500 Sanok podkarpackie tel. 0 - 13 46 559 50 REGON 371020877 www.up-sanok.edu.pl

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej w budynkach G (CSM) i E (CSD) Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Celem inwestycji jest montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy do 100 kWp, podzielonej na 2 punkty;a) Budynek CSD – moc instalacji PV do 50 kWp (nie mniejsza niż 47kWp).b) Budynek CSM – moc instalacji PV do 50 kWp (nie mniejsza niż 47kWp).Zadaniem Wykonawcy będzie przedstawienie propozycji najkorzystniejszej lokalizacji montażu paneli fotowoltaicznych nadachach w/w budynków pod względem wydajności, kosztów i bezpieczeństwa eksploatacji. Instalacja ma pracować wsystemie „on-grid”, tj. energia jest zużywana na bieżąco, a ewentualne nadwyżki wyprodukowanej energii, zostanąwyprowadzone do sieci dystrybucyjnej w celu późniejszego rozliczenia. Instalacja PV musi posiadać system monitoringu on line w celu bieżącej kontroli pracy poszczególnych paneli i optymalizatorów oraz produkcji energii elektrycznej.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 09331200-0

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 7 000 zł.Szczegółowe informacje dotyczące wadium zawarte są w pkt. XV SWZ.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2023-06-26