Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Stanisławów

Order Newsletter: 253767 Position: (oferta nr 3702306)

Client
Gmina Stanisławów
State
mazowieckie
Address
05-304 Stanisławów, Rynek 32
Phone
25 7575858
Fax
25 7575857
www
https://bip.stanislawow.eu/
E-Mail
inwestycje@stanislawow.pl
Created
2023-06-09

Gmina Stanisławów

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Stanisławów Rynek 32 05-304 Stanisławów mazowieckie tel. 25 7575858 fax. 25 7575857 REGON 711582434 https://bip.stanislawow.eu/

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Stanisławów

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Cześć I – Przebudowa ul. Spacerowej w miejscowości ŁadzyńPrzebudowa ulicy Spacerowej polega na wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr 8 cm na istniejącej podbudowie tłuczniowej. Powierzchnia jezdni – 456 m2.Dokładny zakres zawiera przedmiar robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.CPV – 4533222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowaniaCzęść II - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Retków.Przebudowa odcinka drogi polega na wykonaniu robót przygotowawczych – ziemnych, podbudowy oraz nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Powierzchnia jezdni – 1460,0 m2, powierzchnia poboczy – 365,0 m2. CPV – 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowaniaCzęść III – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Konstancja.Przebudowa polega na wykonaniu robót przygotowawczych, podbudowy oraz nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych. Powierzchnia pobocza – 232,50 m2, powierzchnia jezdni – 775,00 m2.CPV – 45233222-1 Roboty budowalne w zakresie układania chodników i asfaltowaniaCzęść IV – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości CisówkaPrzebudowa polega na wykonaniu rozbiórki istniejącej konstrukcji nawierzchni, a następnie wykonaniu nowej konstrukcji wraz z poboczami. Szerokość jezdni 5,00 m a poboczy 0,75 m. Powierzchnia poboczy – 937,5 m2, a powierzchnia jezdni – 125,0 m2.Dokładny opis zadania opisany został w załączonej do SWZ dokumentacji.CPV – 45233222-1 Roboty budowalne w zakresie układania chodników i asfaltowania

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233222-1

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2023-06-28