Modernizacja dróg gminnych w ramach zadania: Program modernizacji dróg gminnych

Order Newsletter: 253768 Position: (oferta nr 3702305)

Client
Gmina Wołów
State
dolnośląskie
Address
56-100 Wołów, Rynek 34
Phone
71.310 1305
www
http://bip.wolow.pl
E-Mail
sekretariat@wolow.pl
Created
2023-06-09

Gmina Wołów

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Wołów Rynek 34 56-100 Wołów dolnośląskie tel. 71.310 1305 REGON 931935000 http://bip.wolow.pl

I.2) Type of contracting: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Modernizacja dróg gminnych w ramach zadania: Program modernizacji dróg gminnych

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Szczegółowe informacje o projektowanych rozwiązaniach technicznych zawarto w kartach zakresu modernizacji, które stanowią załącznik do niniejszego zaproszenia do negocjacji.1. Modernizacja nawierzchni dróg gminnych obejmuje przywrócenie pełnej szerokości użytkowej dróg oraz likwidację miejsc przełomowych i ubytków w nawierzchni.Do zakresu prac zalicza się w szczególności:- ułożenie nowej lub dodatkowej warstwy kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm o grubości od 10cm do 25cm (pozycja zawiera materiał, korytowanie, profilowanie, rozkładanie materiału, zagęszczanie oraz transport i wywóz urobku)- podwójne utrwalenie powierzchniowe całej nawierzchni grysem oraz emulsją bitumiczną (pozycja zawiera materiał, sprzęt i wykonanie robót)Przewidywane do modernizacji drogi: zgodnie z załączonymi kartami zakresu.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233252-0

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure:

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information