Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze Gminy Fałków

Order Newsletter: 150892 Position: (oferta nr 3674041)

Client
GMINA FAŁKÓW
State
świętokrzyskie
Address
26-260 Fałków, ul. Zamkowa 1A
Phone
607524210
www
www.bip.falkow.pl
E-Mail
przetargi@falkow.pl
Created
2023-03-24

GMINA FAŁKÓW

Section I - The contracting

I.1) Name and address: GMINA FAŁKÓW ul. Zamkowa 1A 26-260 Fałków świętokrzyskie tel. 607524210 REGON 590648066 www.bip.falkow.pl

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze Gminy Fałków

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w kolejnych miejscowościach na terenie Gminy Fałków, tj. Smyków, Gustawów, Sułków, Olszamowice, ul.Porąbka, Studzieniec oraz Skórnice, ul.Leśna i włączenie ich do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w FałkowieSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia wskazano w załączniku nr 2 do SWZ

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 71320000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 00/100 złotych);

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2023-04-04