Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w gminie Świnna – Kontrakt 28-1a

Order Newsletter: 150880 Position: (oferta nr 3674028)

Client
ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY D/S EKOLOGII W ŻYWCU
State
śląskie
Address
34-300 Żywiec, ul. Ks. Prałata Stanisława Słonki 22
Phone
33 861 28 98
www
www.zmge.zywiec.pl
E-Mail
biuro@zmge.zywiec.pl
Created
2023-03-24

ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY D/S EKOLOGII W ŻYWCU

Section I - The contracting

I.1) Name and address: ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY D/S EKOLOGII W ŻYWCU ul. Ks. Prałata Stanisława Słonki 22 34-300 Żywiec śląskie tel. 33 861 28 98 REGON 070558756 www.zmge.zywiec.pl

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w gminie Świnna – Kontrakt 28-1a

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie niezrealizowanych, pozostałych robót budowlanych w ramach kontraktu 28-1 pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w gminie Świnna – Kontrakt 28-1”. Postępowanie to zostało ogłoszone w dniu 16 czerwca 2021 r. W związku z odstąpieniem przez Zamawiającego od pierwotnej umowy na wykonania tego kontraktu, została dokonana inwentaryzacja terenu oraz przygotowany zakres rzeczowy pozostały do wykonania. 2. W ramach przedmiotowego zamówienia, Wykonawca musi przeanalizować OPZ dotyczący kontraktu 28-1 pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w gminie Świnna – Kontrakt 28-1” i wykonać pozostały zakres rzeczowy, opisany przez Zamawiającego w OPZ.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w pkt 4 SWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2023-04-11