Dowóz dzieci / uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2022 / 2023

Order Newsletter: 150801 Position: (oferta nr 3674008)

Client
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
State
mazowieckie
Address
05-500 Piaseczno, ul. Kościuszki 5
E-Mail
rzp@piaseczno.eu
Created
2023-03-24

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5 05-500 Piaseczno mazowieckie REGON 015891289

I.2) Type of contracting: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dowóz dzieci / uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2022 / 2023

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest: Przewóz dzieci/uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Piaseczno z miejsca zamieszkania do placówki oświatowej i z powrotem wraz z zapewnieniem im opieki w czasie dowożenia we wszystkie dni nauki, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2022/2023 dla przedszkoli, szkół lub ośrodków.Dowożeniem objętych będzie 55 dzieci/uczniów uczęszczających do przedszkoli, szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych i ośrodków zgodnie z wykazemSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w SWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 60130000-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure:

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information