Budowa i przebudowa dróg w miejscowości Sławatycze

Order Newsletter: 150728 Position: (oferta nr 3673978)

Client
GMINA SŁAWATYCZE
State
lubelskie
Address
21-515 Sławatycze, ul. Rynek 14
Phone
833783358
www
www.slawatycze.biuletyn.net
E-Mail
gmina@slawatycze.pl
Created
2023-03-24

GMINA SŁAWATYCZE

Section I - The contracting

I.1) Name and address: GMINA SŁAWATYCZE ul. Rynek 14 21-515 Sławatycze lubelskie tel. 833783358 REGON 030237701 www.slawatycze.biuletyn.net

I.2) Type of contracting: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa i przebudowa dróg w miejscowości Sławatycze

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest „Budowa i przebudowa dróg w miejscowości Sławatycze” w tym:1) przebudowy drogi gminnej nr 101120L ul. Kilińskiego na odcinku od km 0+000 do km 0+065,00; od km 0+000 do km0+008,67; od km 0+000 do km 0+220,67; od km 0+000 do km 0+433,46; od km 0+000 do km 0+080,68,00;2) rozbudowy drogi gminnej nr 101118L ul. Wyzwolenia od km0+000,00 do km 0+161,26; od km 0+000,00 do km 0+109,51;3) budowy drogi wewnętrznej ul. Leśna od km 0+000,00 do km 0+157,21;4) budowy drogi gminnej 101114L ul. Polna od km 0+000,00 do km 0+291,72 oraz budowy drogi wewnętrznej ul. Polna odkm 0+000,00 do km 0+209,22;5) przebudowy drogi gminnej 101107L ul. Mościcka od km 0+000,00 do km 0+286,64;6) budowy drogi wewnętrznej ul. Pocztowa od km 0+000,00 do km 0+105,27 oraz przebudowy drogi gminnej 101117L ul.Pocztowa do km 0+000,00 do km 0+206,40;7) budowy drogi wewnętrznej ul. Spokojna od km 0+000,00 do km 0+165,79;8) budowy drogi wewnętrznej ul. Rynek od km 0+000,00 do km 0+107,53; od km 0+000,00 do km 0+092,25; od km0+000,00 do km 0+086,68;9) przebudowy utwardzenia terenu zlokalizowanego na działce nr ew.1098 (ulica Rynek);Warunki realizacji Umowy i jej zakres przedmiotowy, w tym zakres prac projektowych oraz robót określa Programfunkcjonalno-użytkowy (dalej zwany również: „PFU”)- Załącznik Nr 1 do SWZ, oraz wzór umowy - Załącznik Nr 2 do SWZOpis inwestycji ujęty w we wniosku w programie POLSKI ŁAD:W ramach inwestycji planujemy zbudować́ i przebudować́ drogi gminne i wewnętrzne na obszarze miejscowościSławatycze, która jako miejscowość́ gminna, jest gęsto zaludniona, natomiast wiele do złyczenia pozostawia stan dróg naobszarze miejscowości. Dzięki realizacji tego zadania większość́ dróg i ulic na terenie miejscowości zostanie wybudowanychi przebudowanych, zapewniając tym samym spójność́ i bezpieczeństwo lokalnego układu transportowego, w tym m.in.: Ul.Kilińskiego, Wyzwolenia, Leśna, Polna, Mościcka, Pocztowa, Spokojna, Rynek wraz z parkingiem oraz ciągamipieszojezdnymi.Cześć́ Dróg wykonana zostanie z kostki betonowej, natomiast pozostałe z betonu asfaltowego. Drogi wykonanezostaną̨ w systemie: „zaprojektuj i wybuduj”. Łączna przewidywana długość́ wybudowanych i przebudowanych odcinków tomiedzy 3,5 do 4 km.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Rozdział 4 SWZ z uwagi na ograniczoną ilość znaków.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45230000-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information