Aktualizacja oprogramowania SNC Patient z zapewnieniem usługi serwisowej dla fantomu pomiarowego ArcCheck

Order Newsletter: 150749 Position: (oferta nr 3673965)

Client
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej –Curie –Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie
State
małopolskie
Address
31-115 Kraków, Garncarska 11
Phone
+48126348282
E-Mail
zamowienia.publiczne@onkologia.krakow.pl
Created
2023-03-24

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej –Curie –Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej –Curie –Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie Garncarska 11 31-115 Kraków małopolskie tel. +48126348282 REGON 000288366

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Aktualizacja oprogramowania SNC Patient z zapewnieniem usługi serwisowej dla fantomu pomiarowego ArcCheck

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest udostępnienie aktualizacji oprogramowania SNC Patient w celu utrzymania w pełnej sprawności fantomu pomiarowego ArcCheck wraz z insertem Cavity Plug oraz zapewnienie świadczenia usługi serwisowej ww. urządzenia użytkowanego przez Zamawiającego. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 3 do SWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 48000000-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2023-04-03