Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym

Order Newsletter: 150759 Position: (oferta nr 3673960)

Client
Areszt Śledczy w Kielcach
State
świętokrzyskie
Address
25-563 Kielce, Zagnańska 155
Phone
413314091
Fax
41 331 44 19
www
https://zp.sw.gov.pl
E-Mail
dkw_kielce@sw.gov.pl
Created
2023-03-24

Areszt Śledczy w Kielcach

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Areszt Śledczy w Kielcach Zagnańska 155 25-563 Kielce świętokrzyskie tel. 413314091 fax. 41 331 44 19 REGON 000319902 https://zp.sw.gov.pl

I.2) Type of contracting: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie niżej wymienionych usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych nierejestrowanych, przesyłek listowych rejestrowanych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy, w obrocie krajowym:1 Usługi pocztowe i kurierskie – CPV 64100000-72 Usługi pocztowe – CPV 64110000-03 Usługi pocztowe dotyczące listów – CPV 64112000-44 Usługi pocztowe dotyczące paczek – CPV 64113000-1Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 64100000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information