Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń dla Powiatu Głogowskiego

Order Newsletter: 1 Position: 389532 (oferta nr 364556)

Client
Powiat Głogowski
State
dolnośląskie
Address
67-200 Głogów, ul. Sikorskiego 21 21
Phone
076 7282801
Fax
076 7282817
E-Mail
przetargi@glogow.um.gov.pl
Created
2014-11-27

Powiat Głogowski

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Powiat Głogowski ul. Sikorskiego 21 21 67-200 Głogów dolnośląskie tel. 076 7282801 fax. 076 7282817 REGON 39065211100000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń dla Powiatu Głogowskiego

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest wytworzenie i dostarczenie przez PWPW S.A. na podstawie jednostkowych zamówień Zamawiającego następujących dokumentów i oznaczeń według ustalonych prawem wzorów: 1) spersonalizowanych blankietów dowodów rejestracyjnych; 2) blankietów pozwoleń czasowych; 3) blankietów kart pojazdów; 4) nalepek kontrolnych; 5) blankietów pozwoleń czasowych do wielokrotnego stosowania; 6) znaków legalizacyjnych obejmujących: a) nalepki legalizacyjne do dowodu rejestracyjnego i na tablice rejestracyjne; b) nalepki na tablice tymczasowe; 7) spersonalizowanych blankietów praw jazdy; 8) blankietów międzynarodowych prawa jazdy; 9) blankietów pozwoleń na kierowanie tramwajem; 10) druków wniosków o wydanie prawa jazdy. Ponadto w ramach umowy Zamawiający może dokonywać w PWPW S.A. zamówień: 1) na wykonanie i dostawę dokumentów i oznaczeń takich jak: a) spersonalizowane karty pojazdu; b) spersonalizowane nalepki kontrolne; c) inne spersonalizowane dokumenty lub oznaczenia komunikacyjne, które Zamawiający będzie zobowiązany wydawać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 2) Na świadczenie usług w zakresie: a) Systemu Wysyłania Powiadomień (SWP); b) Systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej dedykowanej dla Systemów Pojazd i Kierowca, umożliwiającej składanie wniosków elektronicznych o wydanie prawa jazdy, rejestrację czasową, rejestrację i wyrejestrowanie pojazdu. Usługa ta stanowi funkcjonalność Systemów Pojazd i Kierowca uruchamianą na życzenie Zamawiającego w ramach cen za wytwarzanie dokumentów komunikacyjnych.; c) innych dodatkowych funkcjonalności Systemów teleinformatycznych Pojazd i Kierowca, których zakres i szczegółowe warunki świadczenia określą aneksy do niniejszej umowy; d) wdrożenia i utrzymania rozwiązania Portal Starosty zapewniającego w szczególności prowadzenie elektronicznego rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i innych upoważnionych podmiotów prowadzących szkolenia oraz wprowadzenie elektronicznych mechanizmów sprawowania przez Zamawiającego nadzoru nad procesem szkolenia kandydatów na kierowców.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 224540007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: source procurement

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information