Dystrybucja energii elektrycznej w 2023 roku na potrzeby Krytej Pływalni w Chrzanowie.

Order Newsletter: 457546 Position: (oferta nr 3636036)

Client
"KRYTA PŁYWALNIA" W CHRZANOWIE
State
małopolskie
Address
32-500 Chrzanów, ul. Mydlana 20
www
https://bip.malopolska.pl/kpwchrzanowie/
E-Mail
basen@chrzanow.pl
Created
2022-11-24

"KRYTA PŁYWALNIA" W CHRZANOWIE

Section I - The contracting

I.1) Name and address: "KRYTA PŁYWALNIA" W CHRZANOWIE ul. Mydlana 20 32-500 Chrzanów małopolskie REGON 357182579 https://bip.malopolska.pl/kpwchrzanowie/

I.2) Type of contracting: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dystrybucja energii elektrycznej w 2023 roku na potrzeby Krytej Pływalni w Chrzanowie.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie usługi pn. Usługa dystrybucji energii elektrycznej w 2023 roku na potrzeby Krytej Pływalni w Chrzanowie.2. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na sieci będącej własnością Tauron Dystrybucja S.A. w Krakowie, ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków, na potrzeby: zasilania budynku Krytej Pływalni w Chrzanowie, ul. Mydlana 20, 32-500 Chrzanów.3. Przewidywana ilość dostarczanej energii w okresie realizacji zamówienia wynosi 764 200 kWh, Grupa taryfowa: C22B, Numer PPE/numer ewidencyjny: 590322427600541194, Moc umowna: 165 kW.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 65300000-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure:

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information