Dostawy jaj kurzych

Order Newsletter: 457548 Position: (oferta nr 3636035)

Client
Uzdrowisko Świnoujście S.A.
State
zachodniopomorskie
Address
72-600 Świnoujście, Nowowiejskiego 2
Phone
913213760
Fax
913212314
E-Mail
sekretariat@uzdrowisko.pl
Created
2022-11-24

Uzdrowisko Świnoujście S.A.

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Uzdrowisko Świnoujście S.A. Nowowiejskiego 2 72-600 Świnoujście zachodniopomorskie tel. 913213760 fax. 913212314 REGON 000288260

I.2) Type of contracting: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawy jaj kurzych

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa jaj kurzych w rozmiarze M, tj. o gramaturze 53-63 g, w ilości szacunkowej 262 000 sztuk w okresie realizacji umowy stosownie do bieżących potrzeb Zamawiającego. Dostawy będą realizowane do restauracji sanatoryjnych Zamawiającego, o których mowa w pkt 4.3. 2. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ oraz SWZ.3. Miejscem dostawy jest w zależności od nadawcy danego zamówienia szczegółowego:- RESTAURACJA SANATORYJNA Światowid - Świnoujście ul. Kasprowicza 12,- RESTAURACJA SANATORYJNA Bursztyn - Świnoujście ul. Żeromskiego 9,- RESTAURACJA SANATORYJNA Admirał I - Świnoujście ul. Kasprowicza 13,- RESTAURACJA SANATORYJNA Henryk - Świnoujście ul. Sienkiewicza 2,

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 03142500-3

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information