Przebudowa ul. Andersa w Bartoszycach

Order Newsletter: 457549 Position: (oferta nr 3636034)

Client
Gmina Miejska Bartoszyce
State
warmińsko-mazurskie
Address
11-200 Bartoszyce, ul. Bohaterów Monte Cassino 1
Phone
89 7629804, 7629819
Fax
89 7629805
Created
2022-11-24

Gmina Miejska Bartoszyce

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miejska Bartoszyce ul. Bohaterów Monte Cassino 1 11-200 Bartoszyce warmińsko-mazurskie tel. 89 7629804, 7629819 fax. 89 7629805 REGON 510743485

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa ul. Andersa w Bartoszycach

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę drogi gminnej publicznej nr 201051N ul. Andersa w Bartoszycach zlokalizowanej na działkach nr 84/1; 84/2; 159 obręb 7 o długości ok. 581 m.2. Zamówienie obejmuje: 1) sporządzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikających z przepisów: opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń; 2) sporządzenie projektów wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla wszystkich występujących branż; 3) wykonanie robót budowlanych na podstawie powyższych projektów i specyfikacji technicznych.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233120-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2022-12-09