Dostawa tablic rejestracyjnych dla pojazdów do Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Tarnowa oraz odbiór i złomowanie tablic rejestracyjnych zwróconych organowi rejestrującemu

Order Newsletter: 457550 Position: (oferta nr 3636033)

Client
Gmina Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa
State
małopolskie
Address
33-100 Tarnów, Adama Mickiewicza 2
Phone
14 68 82 400,
Fax
14 68 82 705
www
www.tarnow.pl
E-Mail
zamowienia@umt.tarnow.pl,
Created
2022-11-24

Gmina Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa Adama Mickiewicza 2 33-100 Tarnów małopolskie tel. 14 68 82 400, fax. 14 68 82 705 REGON 851661323 www.tarnow.pl

I.2) Type of contracting: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa tablic rejestracyjnych dla pojazdów do Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Tarnowa oraz odbiór i złomowanie tablic rejestracyjnych zwróconych organowi rejestrującemu

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych z blachy aluminiowej dla pojazdów oraz odbiór i złomowanie zużytych tablic rejestracyjnych. Planowana ilość tablic rejestracyjnych w okresie obowiązywania umowy wynosi 13 150 sztuk, w tym:1) tablice samochodowe - 11 000 szt.2) tablice motocyklowe - 800 szt.3) tablice motorowerowe - 200 szt.4) tablice profesjonalne - 50 szt.5) tablice do oznaczania pojazdów elektrycznych i napędzanych wodorem - 300 szt.6) tablice indywidualne, tablice dodatkowe, wtórniki wszystkich rodzajów tablic - 800 szt.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 30195000-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information