Dostawa laptopów dla szkół oraz laptopów z systemem operacyjnym i pakietem biurowym dla Gminy Galewice w projekcie Cyfrowa Gmina w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”

Order Newsletter: 457554 Position: (oferta nr 3636030)

Client
Gmina Galewice
State
łódzkie
Address
98-405 Galewice, Wieluńska 5
www
www.galewice.pl
E-Mail
sekretariat@galewice.pl
Created
2022-11-24

Gmina Galewice

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Galewice Wieluńska 5 98-405 Galewice łódzkie REGON 250855073 www.galewice.pl

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa laptopów dla szkół oraz laptopów z systemem operacyjnym i pakietem biurowym dla Gminy Galewice w projekcie Cyfrowa Gmina w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa laptopów dla szkół oraz laptopów z systemem operacyjnym i pakietem biurowym dla Gminy Galewice w projekcie Cyfrowa Gmina w ramach Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczącego realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 zgodnie z opisem rzeczowo-ilościowym oraz parametrami technicznymi, rozmiarami, wymogami użytkowymi określonymi w:a) załączniku nr 1a do SWZ – dla laptopów dla szkół (8 szt.).b) załączniku nr 1b do SWZ – dla laptopów z systemem operacyjnym i pakietem biurowym (10 szt.)2. Sprzęt ma być fabrycznie nowy tj. nieużywany, nieuszkodzony, nieregenerowany, nieobciążony prawami osób lub podmiotów trzecich i wyprodukowany nie wcześniej niż na 24 miesiące przed terminem składania ofert oraz pochodzić z legalnego kanału sprzedaży producenta. 3. Zamawiający wymaga, aby wszystkie dostarczone laptopy dla szkół były takie same, tj. pochodził od tego samego producenta i miał ten sam typ/model. 4. Zamawiający wymaga, aby wszystkie dostarczone laptopy z systemem operacyjnym i pakietem biurowym były takie same, tj. pochodził od tego samego producenta i miał ten sam typ/model. 5. Sprzęt będzie oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności znakami bezpieczeństwa.6. Organizacja transportu i odpowiedzialność za transport Przedmiotu Umowy do siedziby Zamawiającego, rozładunek zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz koszty z tym związane leżą po stronie Wykonawcy;7. Wykonawca zabezpieczy Przedmiot Umowy na czas transportu w następujący sposób: elementy dostawy zostaną dostarczone w oryginalnych opakowaniach, dodatkowo zabezpieczonych przed uszkodzeniem podczas załadunku, transportu i rozładunku;8. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz ze sprzętem wszystkie niezbędne instrukcje użytkowania, wymagane prawem certyfikaty zgodności oraz dokumenty gwarancyjne w języku polskim. Wraz ze sprzętem Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu listę numerów seryjnych dostarczonych urządzeń;9. Dla oprogramowania dostarczanego ze sprzętem Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia niewyłącznej licencji Zamawiającemu lub przeniesienia na Zamawiającego niewyłącznego uprawnienia licencyjnego zgodnego z zasadami licencjonowania określonymi przez producenta.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 30213100-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2022-12-02