„Przebudowa budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Łopusznie’’ w formule zaprojektuj i wybuduj

Order Newsletter: 457556 Position: (oferta nr 3636029)

Client
Gmina Łopuszno
State
świętokrzyskie
Address
26-070 Łopuszno, Konecka 12
Phone
+48413914009
Fax
+48413914054
Created
2022-11-24

Gmina Łopuszno

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Łopuszno Konecka 12 26-070 Łopuszno świętokrzyskie tel. +48413914009 fax. +48413914054 REGON 291010292

I.2) Type of contracting: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: „Przebudowa budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Łopusznie’’ w formule zaprojektuj i wybuduj

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie zadania polegającego na przebudowie budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Łopusznie, polegającego na wykonaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej oraz przeprowadzenie robót budowlanych przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku w Łopusznie, gmina Łopuszno, zlokalizowanego na dz. nr ew. 249/3 i 249/2 wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu. Szczegółowy zakres prac został określony w Programie Funkcjonalno – Użytkowym.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information