Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Powierciu, gm. Koło.

Order Newsletter: 457564 Position: (oferta nr 3636025)

Client
Gmina Koło
State
wielkopolskie
Address
62-600 Koło, Sienkiewicza 23
Phone
632407000
www
www.gminakolo.pl
E-Mail
sekreteriat@gminakolo.pl
Created
2022-11-24

Gmina Koło

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Koło Sienkiewicza 23 62-600 Koło wielkopolskie tel. 632407000 REGON 311620868 www.gminakolo.pl

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Powierciu, gm. Koło.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Zamówienie obejmuje kompleksową termomodernizację Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Powierciu. Termomodernizacja dotyczyć będzie przede wszystkim przegród budowlanych, stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacji instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45320000-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2022-12-09