Dostawy różnych artykułów spożywczych z podziałem na 5 zadań dla Domu pomocy Społecznej w Ołdakach w roku 2022.

Order Newsletter: 457567 Position: (oferta nr 3636022)

Client
Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach, Ołdaki 7, 06-126 Gzy
State
mazowieckie
Address
06-126 Gzy, Ołdaki
Phone
236913017
Fax
236913017
www
www.dpsoldaki.pl
E-Mail
sekretariat@dpsoldaki.pl
Created
2022-11-24

Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach, Ołdaki 7, 06-126 Gzy

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach, Ołdaki 7, 06-126 Gzy Ołdaki 06-126 Gzy mazowieckie tel. 236913017 fax. 236913017 REGON 000294579 www.dpsoldaki.pl

I.2) Type of contracting: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawy różnych artykułów spożywczych z podziałem na 5 zadań dla Domu pomocy Społecznej w Ołdakach w roku 2022.

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: dostawa raz w tygodniu w godzinach 7:00 do 12:00Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i szacunkowe ilości opisano w poszczególnych załącznikach do SWZ – formularze asortymentowo - cenowe ( załączniki nr: 2a, )będą się odbywały w miarę bieżącego zapotrzebowania, średnio raz w tygodniu, w godzinach od 7:00 do 14:00 , na koszt Wykonawcy .Dostarczane jaja kurze mają być świeże, z czystą, nie uszkodzoną skorupką, białko powinno być przezroczyste i klarowne. Wielkość jaj zgodna z wielkością ,,L". Wymagalny minimalny termin przydatnosci do spożycia – 20 dni. Szczegółowy wykaz zawarto w załączniku nr 2 d.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 15800000-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure:

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information