Opracowanie i druk pocztówek z napisami w piśmie Braille`a (1000 szt.) promujących partnerski projekt „Toruńska Starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO – etap II”

Order Newsletter: 457568 Position: (oferta nr 3636021)

Client
Gmina Miasta Toruń
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, Wały Gen. Sikorskiego 8
www
www.bip.torun.pl
E-Mail
j.nosewicz-Lewandowska@um.torun.pl
Created
2022-11-24

Gmina Miasta Toruń

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń Wały Gen. Sikorskiego 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie REGON 871118856 www.bip.torun.pl

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Opracowanie i druk pocztówek z napisami w piśmie Braille`a (1000 szt.) promujących partnerski projekt „Toruńska Starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO – etap II”

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu pocztówek w ilości 10 szt., a następnie wydrukowanie każdego projektu w ilości 100 szt., co razem będzie stanowić 1000 szt. pocztówek, promujących rezultaty projektu „Toruńska Starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO – etap II” (zwanego dalej projektem). Pocztówki mają również służyć osobom słabowidzącym lub niewidomym, zatem na awersie każdej pocztówki będą umieszczone podpisy w piśmie Braille`a. 2. Szczegółowe wymagania dotyczące pocztówek z opisem w piśmie Braille`a zostały określone w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do wzoru umowy3. Przedmiot umowy obejmuje ponadto przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich majątkowych do opracowanej zawartości merytorycznej i wykonanych zdjęć, w zakresie objętym umową, na zasadach opisanych w § 10 wzoru umowy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 22100000-1

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2022-12-02