Remont adaptacyjny pomieszczeń Działu Dawców i Pobierania wraz z poczekalnią i rejestracją w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze.

Order Newsletter: 457571 Position: (oferta nr 3636019)

Client
REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W ZIELONEJ GÓRZE
State
lubuskie
Address
65-046 Zielona Góra, ul. Zyty 21
Phone
683298360
Fax
683298399
www
www.rckik.zgora.pl
E-Mail
dyrekcja@rckik.zgora.pl
Created
2022-11-24

REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W ZIELONEJ GÓRZE

Section I - The contracting

I.1) Name and address: REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W ZIELONEJ GÓRZE ul. Zyty 21 65-046 Zielona Góra lubuskie tel. 683298360 fax. 683298399 REGON 000291931 www.rckik.zgora.pl

I.2) Type of contracting: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Remont adaptacyjny pomieszczeń Działu Dawców i Pobierania wraz z poczekalnią i rejestracją w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie adaptacyjnym pomieszczeń Działu Dawców i Pobierania oraz poczekalni i rejestracji wraz z przebudową wybranych elementów konstrukcyjnych oraz zainstalowaniem małego dźwigu towarowego dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dalej (OPZ) został wskazany w załączniku nr 9 do SWZ, OPZ zawiera załączniki obejmujące dokumentację budowlaną w tym: projekt budowlany, przedmiar robót oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Zestawienie rzeczowe dokumentacji określono w OPZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45210000-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information