Zapewnienie obsługi technicznej w Centrum Kongresowym ICE Kraków i innych lokalizacjach na terenie Krakowa w 2023 roku

Order Newsletter: 457574 Position: (oferta nr 3636018)

Client
Kraków5020 sp. z o.o.
State
małopolskie
Address
30-302 Kraków, Marii Konopnickiej 17
E-Mail
zamowienia@k5020.pl
Created
2022-11-24

Kraków5020 sp. z o.o.

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Kraków5020 sp. z o.o. Marii Konopnickiej 17 30-302 Kraków małopolskie REGON 520951738

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zapewnienie obsługi technicznej w Centrum Kongresowym ICE Kraków i innych lokalizacjach na terenie Krakowa w 2023 roku

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie obsługi technicznej do prac przygotowawczych realizowanych przez Zamawiającego w związku z wydarzeniami organizowanymi przez najemców w Centrum Kongresowym ICE Kraków (Kraków, ul. M. Konopnickiej 17) oraz wydarzeń organizowanych w innych lokalizacjach zarządzanych przez Zamawiającego (wszystkie lokalizacje znajdują się na terenie miasta Krakowa) poprzez zapewnienie osób wykonujących:- w zakresie usług zlecanych w Centrum Kongresowym ICE Kraków (Kraków, ul. M. Konopnickiej 17):a) montaże i demontaże elementów widowni, wyposażenia sal, garderób, foyer, wygradzanie przestrzeni (przestawianie ścian mobilnych), pomoc w montażach i demontażach trybun, przygotowywanie przestrzeni pod ekspozycje targowe i konferencyjne,b) prace związane z konfiguracją geometrii sceny, polegające na montażu wózków scenicznych z dodatkowymi rządami foteli lub podestów dla chóru (prace pod nadzorem i kierownictwem specjalistów z ICE Kraków),c) inne prace pomocnicze związane z organizacją i realizacją wydarzeń w ICE Kraków,- w zakresie usług zlecanych w innych lokalizacjach zarządzanych przez Zamawiającego:d) montaże i demontaże elementów wyposażenia, przygotowywanie przestrzeni pod ekspozycje oraz inne prace pomocnicze związane z organizacją i realizacją wydarzeń.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji zawiera Załącznik nr 1 do SWZ oraz Załącznik nr 5 do SWZ – Projektowane zapisy umowy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 79610000-3

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2022-12-02