Zakup systemu FortiMail VM02 dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

Order Newsletter: 457582 Position: (oferta nr 3636012)

Client
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SPZOZ
State
wielkopolskie
Address
61-285 Poznań, Szwajcarska 3
www
www.szpital-strusia.poznan.pl
E-Mail
zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl
Created
2022-11-24

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SPZOZ

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SPZOZ Szwajcarska 3 61-285 Poznań wielkopolskie REGON 000306331 www.szpital-strusia.poznan.pl

I.2) Type of contracting: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zakup systemu FortiMail VM02 dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Zakup systemu FortiMail VM02 - dostawa, wdrożenie, wsparcie techniczne

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 48730000-4

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 5 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information