Przebudowa ulicy Ogrodowej w Koronowie

Order Newsletter: 457583 Position: (oferta nr 3636011)

Client
Gmina Koronowo
State
kujawsko-pomorskie
Address
86-010 Koronowo, Plac Zwycięstwa 1
www
www.bip.koronowo.pl
E-Mail
marta.tobolewska@um.koronowo.pl
Created
2022-11-24

Gmina Koronowo

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Koronowo Plac Zwycięstwa 1 86-010 Koronowo kujawsko-pomorskie REGON 092350665 www.bip.koronowo.pl

I.2) Type of contracting: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa ulicy Ogrodowej w Koronowie

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa ulicy Ogrodowej w Koronowie. W ramach inwestycji przewiduje się budowę drogi gminnej o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 6 metrów oraz długości 709 mb wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz wymianą kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, na działkach ewid. nr 644, 574/9 i 657 w miejscowości Koronowo ul. Ogrodowa, obręb Koronowo będących własnością Gminy Koronowo.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233252-0

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure:

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information