Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i zwrotów w okresie 12 miesięcy

Order Newsletter: 457590 Position: (oferta nr 3636006)

Client
GŁÓWNY INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNY
State
mazowieckie
Address
00-082 Warszawa, ul. Senatorska 12
www
www.gif.gov.pl
E-Mail
gif@gif.gov.pl
Created
2022-11-24

GŁÓWNY INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNY

Section I - The contracting

I.1) Name and address: GŁÓWNY INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNY ul. Senatorska 12 00-082 Warszawa mazowieckie REGON 016182425 www.gif.gov.pl

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i zwrotów w okresie 12 miesięcy

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i zwrotów w okresie 12 miesięcy. Szczegółowy opis oraz określenie warunków realizacji przedmiotu zamówienia zawarte są w Załączniku Nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia oraz w Załączniku Nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy.W przypadku, gdy Wykonawca nie jest operatorem Wyznaczonym jest on zobowiązany do nadawania przesyłek terminowych u operatora Wyznaczonego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 896 ze zm.) w dniu odbioru przesyłki od Zamawiającego. Szacowana liczba przesyłek terminowych, dla których wymagane jest urzędowe poświadczenie daty, tzn. przesyłek dla których wymagany jest obowiązek nadania ich u operatora Wyznaczonego określona została w Załączniku nr 7 do SWZ i stanowi ok. 90% wszystkich przesyłek listowych nadawanych przez Zamawiającego.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 64110000-0

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2022-12-02