MKUO ProNatura ZP/TP/63/22_Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanych w gminie Bydgoszcz.

Order Newsletter: 457597 Position: (oferta nr 3636000)

Client
Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-862 Bydgoszcz, Ernsta Petersona 22
www
www.pronatura.bydgoszcz.pl
E-Mail
przetarg@pronatura.bydgoszcz.pl
Created
2022-11-24

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. Ernsta Petersona 22 85-862 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie REGON 340378577 www.pronatura.bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: MKUO ProNatura ZP/TP/63/22_Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanych w gminie Bydgoszcz.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zlokalizowanych przy ul. Inwalidów 15, Jasinieckiej 7A oraz Ołowianej 43 w Bydgoszczy. Poprzez odbiór i zagospodarowanie odpadów rozumie się usługę obejmującą: załadunek, transport, kierowanie do odzysku/ unieszkodliwienia, selektywnie zebranych przez Zamawiającego odpadów komunalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz odpowiednio prowadzoną dokumentacją, w zakresie i na warunkach określonych w załączniku nr 1 do SWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 90500000-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2022-12-02