Zakup fabrycznie nowego samochodu osobowego dla ZPKWŚ w Będzinie.

Order Newsletter: 457599 Position: (oferta nr 3635998)

Client
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego
State
śląskie
Address
42-500 Będzin, Ignacego Krasickiego 25
Phone
32 267 44 82
www
www.zpk.com.pl
E-Mail
biurozpk@zpk.com.pl
Created
2022-11-24

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego Ignacego Krasickiego 25 42-500 Będzin śląskie tel. 32 267 44 82 REGON 276711980 www.zpk.com.pl

I.2) Type of contracting: wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zakup fabrycznie nowego samochodu osobowego dla ZPKWŚ w Będzinie.

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Nazwa zamówienia: „Zakup fabrycznie nowego samochodu osobowego dla ZPKWŚ w Będzinie”.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 3 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ).3. Wykonawca zobowiązuje się przekazać przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, kompletny i sprawny, nie posiadający wad fizycznych i gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez dokonywania dodatkowych zakupów części i akcesoriów.4. Przekazany przedmiot zamówienia musi posiadać niezbędne dokumenty, instrukcje i gwarancje w języku polskim, opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ). Wszelkie dokumenty Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z przedmiotem zamówienia.5. Zamawiający wymaga, aby samochód był wyprodukowany nie wcześniej niż w 2022 roku oraz był kompletny i gotowy do używania.6. Wykonawca musi udzielić gwarancji na dostarczony samochód, której ważność rozpoczyna się od daty odbioru:a) Mechaniczna ( nie krócej niż 3 lata)b) Na powłokę lakierniczą ( nie krócej niż 3 lata)c) Na perforację karoserii ( nie krócej niż 10 lat)d) Na układ hybrydowy ( nie krócej niż 3 lata)

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 34110000-1

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2022-12-02