Dzierżawa pojemników na odpady komunalne

Order Newsletter: 457600 Position: (oferta nr 3635997)

Client
ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
State
śląskie
Address
44-200 Rybnik, ul. Tadeusza Kościuszki 17
Phone
32 42 948 65
www
https://www.zgm.rybnik.pl
E-Mail
dzp@zgm.rybnik.pl
Created
2022-11-24

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Section I - The contracting

I.1) Name and address: ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ ul. Tadeusza Kościuszki 17 44-200 Rybnik śląskie tel. 32 42 948 65 REGON 271505550 https://www.zgm.rybnik.pl

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dzierżawa pojemników na odpady komunalne

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Obowiązki Wykonawcy:a) dezynfekcja i mycie pojemników minimum raz w miesiącu od kwietnia do października włącznie,b) dostarczenie pojemników na nieruchomości wskazane w załączniku do umowy,c) wymiana lub naprawa zniszczonego pojemnika lub uzupełnienie pojemnika w przypadku kradzieży pojemnika.Wymiana lub naprawa zniszczonego pojemnika lub uzupełnienie pojemnika w przypadku kradzieży pojemnika nastąpi w terminie zadeklarowanym przez Wykonawcę w ofercie.Maksymalny czas wymiany lub naprawy zniszczonego pojemnika lub uzupełnienie pojemnika w przypadku jego kradzieży wynosi 4 dni robocze od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego (drogą elektroniczną lub faksem) Wykonawcy.Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia ilości dzierżawionych pojemników.Szczegółowy zakres usługi określa Specyfikacja Warunków Zamówienia.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 50514000-1

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2022-12-05