Przebudowa Kompleksu Bursztyn & Swarożyc.

Order Newsletter: 457606 Position: (oferta nr 3635993)

Client
Uzdrowisko Świnoujście S.A.
State
zachodniopomorskie
Address
72-600 Świnoujście, Nowowiejskiego 2
Phone
913213760
Fax
913212314
E-Mail
sekretariat@uzdrowisko.pl
Created
2022-11-24

Uzdrowisko Świnoujście S.A.

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Uzdrowisko Świnoujście S.A. Nowowiejskiego 2 72-600 Świnoujście zachodniopomorskie tel. 913213760 fax. 913212314 REGON 000288260

I.2) Type of contracting: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa Kompleksu Bursztyn & Swarożyc.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: „Poprawa jakości usług turystycznych w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego w województwie zachodniopomorskim poprzez budowę sieci ośrodków rehabilitacji leczniczej z wyszczególnieniem Regionalnego Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej „Kompleks Bursztyn & Swarożyc".”Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie połączenia dwóch budynków sanatoryjnych SU Swarożyc i SU Bursztyn za pomocą piętrowego łącznika, dzięki któremu będą one stanowiły jeden obiekt, z zapewnionym dla wszystkich gości dostępem wewnętrznym do pełnego spektrum świadczeń tj.: noclegi, żywienie, baza zabiegowa, opieka medyczna.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 9 do SWZ, na który składają się:1) Projekt Budowlany wszystkich branż,2) Projekt Wykonawczy wszystkich branż,3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót wszystkich branż,4) Opinia geotechniczna do projektu budowlanego,5) Projekt technologii zaplecza kuchennego,6) Przedmiary inwestorskie wszystkich branż.7) Decyzja nr 280/PB/2017 z dnia 13.12.2017 r. Prezydenta Miasta Świnoujściazatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenie na budowę.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45262700-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information