DOSTAWA OPROGRAMOWANIA DO SYMULACJI SYSTEMÓW AUTOMATYKI

Order Newsletter: 457617 Position: (oferta nr 3635988)

Client
Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
State
podlaskie
Address
18-400 Łomża, Akademicka 14
www
www.ansl.edu.pl
E-Mail
zamowienia@ansl.edu.pl
Created
2022-11-24

Akademia Nauk Stosowanych w Łomży

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Akademia Nauk Stosowanych w Łomży Akademicka 14 18-400 Łomża podlaskie REGON 451202740 www.ansl.edu.pl

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: DOSTAWA OPROGRAMOWANIA DO SYMULACJI SYSTEMÓW AUTOMATYKI

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania do symulacji systemów automatyki.Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 48190000-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2022-12-02