Sukcesywne wykonywanie bieżących robót remontowo - budowlanych i instalacyjnych nie wymagających pozwolenia na budowę w budynkach zabytkowych na terenie Uniwersytetu Jagiellońskiego

Order Newsletter: 457618 Position: (oferta nr 3635987)

Client
Uniwersytet Jagielloński
State
małopolskie
Address
31-007 Kraków, ul. Gołębia 24 24
Phone
012 4324450
Fax
012 4324451
E-Mail
bzp@adm.uj.edu.pl
Created
2022-11-24

Uniwersytet Jagielloński

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Uniwersytet Jagielloński ul. Gołębia 24 24 31-007 Kraków małopolskie tel. 012 4324450 fax. 012 4324451 REGON 000001270

I.2) Type of contracting: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Sukcesywne wykonywanie bieżących robót remontowo - budowlanych i instalacyjnych nie wymagających pozwolenia na budowę w budynkach zabytkowych na terenie Uniwersytetu Jagiellońskiego

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: sukcesywne wykonywanie bieżących robót remontowo - budowlanych i instalacyjnych nie wymagających pozwolenia na budowę w budynkach zabytkowych na terenie Uniwersytetu Jagiellońskiego

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45214400-4

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information