Dostawy energii elektrycznej do obiektów Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie

Order Newsletter: 457620 Position: (oferta nr 3635986)

Client
Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie
State
małopolskie
Address
33-100 Tarnów, Szpitalna 13
Phone
14 631 03 41
Fax
14 631 03 37
E-Mail
zamowienia@ssz.tar.pl
Created
2022-11-24

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie Szpitalna 13 33-100 Tarnów małopolskie tel. 14 631 03 41 fax. 14 631 03 37 REGON 000313408

I.2) Type of contracting: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawy energii elektrycznej do obiektów Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej do obiektów Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie. Dostawy energii elektrycznej odbywać się będzie do n/w stacji:1) Stacja Starodąbrowskaa) Dostawy energii elektrycznej do stacji transformatorowej S-049 moc przyłączeniowa = 350 kW moc umowna = 180 kW, (dotychczasowa grupa taryfowa C21) zapotrzebowanie energii elektrycznej ok. 700 MWh – rocznie.b) Zasilanie rezerwowe: ze stacji transformatorowej moc przyłączeniowa = 350 kW moc umowna = 100 kW, (dotychczasowa grupa taryfowa C21) zapotrzebowanie energii elektrycznej ok. 7 MWh – rocznie.2) Stacja Kontener a) Dostawy energii elektrycznej do stacji transformatorowej S-1230 moc przyłączeniowa = 350 kW moc umowna = 270 kW, (dotychczasowa grupa taryfowa C21) zapotrzebowanie energii elektrycznej ok. 800 MWh – rocznie.b) Zasilanie rezerwowe: ze stacji transformatorowej moc przyłączeniowa = 350 kW moc umowna = 150 kW, (dotychczasowa grupa taryfowa C21) zapotrzebowanie energii elektrycznej ok. 7 MWh – rocznie.3) Stacja Kontener - Centrum Kardiologiia) Dostawy energii elektrycznej do stacji transformatorowej S-1230 moc przyłączeniowa = 220 kW moc umowna = 60 kW, (dotychczasowa grupa taryfowa C23) zapotrzebowanie energii elektrycznej ok. 200 MWh – rocznie.b) Zasilanie rezerwowe: ze stacji transformatorowej S-049 moc przyłączeniowa = 220 kW moc umowna = 60 kW, (dotychczasowa grupa taryfowa C23) zapotrzebowanie energii elektrycznej ok. 2 MWh – rocznie.4) Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Tarnowie, ul. Szpitalna 53 moc przyłączeniowa = 17 kW moc umowna = 11 kW (dotychczasowa grupa taryfowa C11) zapotrzebowanie energii elektrycznej ok. 12 MWh – rocznie.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 09300000-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information