„Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w msc. Gruszka”

Order Newsletter: 457624 Position: (oferta nr 3635983)

Client
Gmina Zagnańsk
State
świętokrzyskie
Address
26-050 Zagnańsk, Spacerowa 8
Phone
41 300-13-22
Fax
41 300-13-73
www
www.zagnansk.pl
E-Mail
sekretariat@zagnansk.pl
Created
2022-11-24

Gmina Zagnańsk

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Zagnańsk Spacerowa 8 26-050 Zagnańsk świętokrzyskie tel. 41 300-13-22 fax. 41 300-13-73 REGON 291010866 www.zagnansk.pl

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w msc. Gruszka”

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:„Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w msc. Gruszka” obejmujące:- zakres drogi od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 750 do skrętu do msc. Jaworza (od 0+800 km do 2+060 km),- położenie nowej nawierzchni asfaltowej,- wymiana chodnika,- zaprojektowanie ścieżki rowerowej (alternatywnie ciągu pieszo-rowerowego)- zaprojektowanie oraz utwardzenie zjazdów do granicy pasa drogowego,- odwodnienie drogi i umocnienie rowów,- remont przepustów pod drogą,- zaprojektowanie kanału technologicznego.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 71320000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2022-12-02